Skip to main content
Post your CV and find your next job on Indeed!

Video jobs in Penarth

Sort by: -
25+ jobs

People also searched:

videographer

Job Post Details

Assistant Producer, Sport - job post

BBC
4.2 out of 5
Cardiff CF10
£27,800 - £31,000 a year - Full-time, Fixed term contract
You must create an Indeed account before continuing to the company website to apply

Job details

Here’s how the job details align with your profile.

Pay

  • £27,800 - £31,000 a year

Job type

  • Full-time
  • Fixed term contract

Location

Cardiff CF10

Full job description

Content
Fixed Term - Full Time
Cardiff, GB, CF10 1FT
BBC PUBLIC SERVICE B'CAST
Job Closing Date: 28/07/24

THE ROLE

Job Package

Band : C

Location / Lleoliad : Cardiff / Caerdydd

Salary : £27,800 – £31,000 per annum dependent on relevant skills and experience

Cyflog : £27,800 – £31,000 y flwyddyn yn ddibynol ar sgiliau a phrofiad


Contracts : 2 positions available

Welsh language skills are desirable for these roles / Mae sgiliau yn yr Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swyddi yma

Job Purpose

BBC Cymru Wales Sport has an impressive track record in developing and delivering original and entertaining output on television, radio, online and on Social Media. The department produces live and edited content for BBC Cymru Wales and S4C, and is home to the major BBC and S4C sports brands, Scrum V, Match of the Day and Clwb Rygbi.


Mae gan Adran Chwaraeon BBC Cymru Wales hanes da o ddatblygu a darparu cynnyrch gwreiddiol a gwahanol ar y teledu, radio, ar-lein ac ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae’r adran yn cynhyrchu cynnwys byw ac wedi’i recordio ymlaen llaw ar gyfer BBC Cymru Wales ac S4C, a dyma gartref rhai o brif frandiau’r BBC ac S4C, gan gynnwys Scrum V, Match of the Day a’r Clwb Rygbi.


Key Responsibilities and Accountabilities

The Assistant Producer will be expected to work on live rugby and football shows as well as other pre-recorded programmes.

Self-shooting, and editing skills and a thorough knowledge of social media landscape, are essential for this role.

Although primarily focussed on video content, the successful applicant will play an important part across the department’s multi platform output helping develop and produce a range of content on time and within budget.


Bydd disgwyl i'r Is-gynhyrchydd weithio ar raglenni rygbi a phêl-droed byw, yn ogystal â rhaglenni eraill sydd wedi’u recordio ymlaen llaw.
Mae arbenigedd cyfryngau cymdeithasol, sgiliau hunan-saethu a golygu yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.
Bydd yr Is-gynhyrchydd llwyddiannus yn rhan bwysig o adeiladu ar y at allbwn yr adran drwy helpu i ddatblygu syniadau newydd a helpu i gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.

Knowledge, Skills, Training & Experience

A sound knowledge and understanding of our product and audience are essential.

Ability to contribute to the development of concepts and content for specific programmes, including; features, storytelling, promotional content, match edits and live sports broadcasting.

Ability to shoot, produce, edit short form and longer features for live and post-produced shows and social media platforms.

A creative and imaginative approach to sports content backed up with a thorough understanding and knowledge of and passion for sport. The ability and skills to see an idea through from concept to delivery.


Mae’n hanfodol cael gwybodaeth gadarn o’n cynnyrch a’n cynulleidfa a dealltwriaeth o hynny.

Cymryd rhan mewn gwaith o ddatblygu cysyniadau a chynnwys ar gyfer rhaglenni penodol, gan gynnwys; rhaglenni nodwedd, deunyddiau hyrwyddo, graffeg a’r holl elfennau sy’n cyrraedd gwylwyr BBC Wales/S4C.

Gallu saethu, cynhyrchu, golygu pytiau, nodweddion ac elfennau eraill ar gyfer sioeau byw ac sy’n cael eu recordio.

Darparu syniadau am straeon er mwyn datblygu elfennau rhaglen, o'r cysyniad i’r cyflawni.


DISCLAIMER

This job description is a written statement of the essential characteristics of the job, with its principal accountabilities, incorporating a note of the skills, knowledge and experience required for a satisfactory level of performance. This is not intended to be a complete, detailed account of all aspects of the duties involved.

Let Employers Find YouUpload Your Resume