Transport for Wales
5.0 out of 5 stars.
Get weekly updates, new jobs, and reviews

About Transport for Wales

Gwaith Trafnidiaeth Cymru yw gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel y mae pobl Cymru’n ymfalchïo ynddo. Mae Trafnidiaeth Cymru’n allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y maent wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol. Er mwyn i – 

Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau & Metro De Cymru

Wales and Borders Rail Service and South Wales Metro

Trafnidiaeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

Transport for Wales Annual Report 2018/19